FAQs

Frequently Asked Questions


هوش مالی را می­توان همان مدیریت صحیح مسائل مالی زندگی با استفاده از اصول و قواعد جهانی آن تعریف کرد. صاحبان هوش مالی دارای ویژگی­های رفتاری مشخصی هستند.

حوزه هوش مالی دارای قواعد و قوانین خاص خود می باشد. افرادی که هوش مالی دارند هرگز تمام درآمد خود را خرج نمی‌کنند، بلکه درآمد خود را به سه بخش تقسیم می‌کنند:
• یک قسمت از آن را خرج خود و خانواده می‌کنند.
• یک قسمت را ذخیره کرده و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
• یک قسمت از درآمدشان را نیز به دیگران می‌بخشند.
این افراد برای پیاده‌سازی اصول مذکور اقدامات زیر را انجام می‌دهند:
۱٫ بودجه‌بندی درآمد
۲٫ پس انداز کردن
۳٫ محافظت از پس‌انداز
۴٫ بخشش و کمک به دیگران
۵٫ مشاوره با افراد موفق در زمینه سرمایه¬گذاری
۶٫ افزایش دادن و بالا بردن قدرت کسب درآمد بیشتر
۷٫ آموزش دادن اصول هوش مالی به افراد خانواده

با انجام دادن و عملیاتی کردن اصول و قوانین هوش مالی در زندگی، فرد به نتایج و دستاوردهای مهمی دست پیدا می کند که به صورت مشخص و واضح نشانگر شروع یک زندگی جدید با یک سنت خانوادگی جدید است. در زندگی یک شخص دارای هوش مالی، گزینه¬های ذیل دیده می شود:
بزرگسالان:
• آرامش مالی
• موفقیت در رسیدن به اهداف
• ثروت
کودکان و نوجوانان:
• شناخت پول و کارکردهای آن
• یادگیری برنامه ریزی و بودجه بندی درآمد
• عادت‌های خوب و مثبت از قبیل کار کردن، بخشش، صرفه جویی و …